Een gedicht plaatsen?
Home

PROFETISCH GEDICHT.

PROFETISCH GEDICHT.

God der goden, Heilig God!
Leeft de mens naar Uw gebod?

" Nee, Ik ben daarover zeer Verbolgen;
Er zullen spoedig rampen volgen.
Lees in Mijn Woord, het laatste boek;
Daar staat wat komt, uit slechte hoek.

Het speelt zich af op het hart der Aarde;
Daar, waar Ik Mijn Volk vergaarde.
De strijd die daar nu wordt gestreden;
Is het begin van Ar-ma'ged-don en is heden!

Laat u niet verschrikken door verhalen;
Want Ik kom spoedig, u te halen.
Maak u dus klaar voor 't Grote Feest;
Het is de eindtijd van het beest!

Zijn smerigheid komt meer en meer aan 't licht;
Het is een gruwel voor Mijn Aangezicht!
Ik ga daar met geweld een eind aan maken;
De aarde zal van Mijn Geweld gaan kraken.

Grote vrees voor allen die Mij haten;
Want Mijn Geest die gaat de aard' verlaten.
Zonder deze Geest wordt het een zware tijd;
satan die vecht daar dan zijn laatste strijd.

Dan komt er rust voor 1000 jaar;
En leven lam en leeuw weer naast elkaar."

Door Hem ingefluisterd en door mij, Joop Gilhuis, opgeschreven.


Ingezonden door Joop Gilhuis

Beoordeel dit gedicht

Er is nog niet gestemd.

Tags

© Copyright 2007 - 2022

Merknamen en domeinnamen eigendom van Internet Ventures Ltd - website via licentie in beheer door Volo Media Ltd