Een gedicht plaatsen?
Home

Vluchtelingen

Vluchtelingen
Wie zijn vluchtelingen? .
Vluchtelingen zijn mensen die zijn ontvlucht van hun land van herkomst om wat reden dan ook..En zij kunnen daar geen bescherming meer krijgen

Vluchtelingen zijn mensen die vluchten om hun vrijheid te vinden in een ander land en een rustig leven te leiden.

Vluchtelingen zijn mensen die ontvlucht uit hun woongebied uit vrees voor oorlog.

Vluchtelingen zijn mensen die ontvlucht uit hun woongebied uit vrees voor zijn leven.

Vluchtelingen zijn mensen die ontvlucht uit hun woongebied uit vrees wegens zijn ras.

Vluchtelingen zijn mensen die ontvlucht uit hun woongebied uit vrees wegens zijn geloof.

Vluchtelingen zijn mensen die ontvlucht uit hun woongebied uit vrees wegens zijn geaardheid.

Vluchtelingen zijn mensen die ontvlucht zijn om vrij te zijn en geaccepteerd te voelen om wie ze zijn.

Vluchtelingen hebben geen speciale kleur en ras.
Vluchtelingen hebben geen voorkeur als het om vrede en veiligheid gaat.

Vluchtelingen zijn mensen die ontvlucht uit hun woongebied uit vrees voor armoede. Vluchtelingen zijn mensen die ontvlucht uit hun woongebied om in leven te blijven,in welke land het mogelijk is.

Politieke vluchtelingen zijn vluchtelingen die oneens zijn met de manier hoe het politiek in hun land gevoerd wordt en lopen gevaar in hun eigen land.

Economische vluchtelingen zijn mensen die hun land vluchten in de hoop een beter bestaan te vinden in een ander land.

Vluchtelingen zijn vluchtelingen ongeacht je kleur, je ras, je land, je geloof, je geaardheid en je verhaal. Vluchtelingen hebben hetzelfde gemeen zoeken naar een veilig land om te kunnen wonen .

Vluchtelingen vluchten om veilig te zijn.Ingezonden door A.E. Mama-Sistina

Beoordeel dit gedicht

Er is 1 keer gestemd.

Tags

© Copyright 2007 - 2022

Merknamen en domeinnamen eigendom van Internet Ventures Ltd - website via licentie in beheer door Volo Media Ltd