Een gedicht plaatsen?
Home

De executie

Voor ’t geloof is hij gestorven
hoe hard men hem ook sloeg
Hij heeft Gods heil verworven
voor ’t lijden dat hij droeg.
Men dwong hem af te zweren
de naam van ’s hemels Zoon.
en Hem de rug toe keren
men sprak op scherpe toon.

Maar hij bleef steeds volharden
hoe hij ook werd gekweld.
En zijn meesters hem sarden
hij moest terecht gesteld.
Vroeg in de morgenuren
bij ’t opgaan van de zon
zouden soldaten vuren
dan was zijn tijd hier om.

Het uur was aangebroken
waarop hij heen moest gaan
Maar hij ging ongebroken
recht op Zijn Heiland aan.
Geen angst liet hij hen tonen
tot stervens toe bereid
Hij wist waar hij ging wonen
gaand naar Gods heerlijkheid

De kogels die hem velden
gevuurd door ’t peloton
maakten hem een van d’ helden
wiens leven nieuw begon.
Zijn ziel werd opgeheven
toen ’t moordend vuur insloeg
hierna begon zijn leven
waarheen Gods Zoon hem droeg.

Zo sterven geloofsgenoten
vandaag ook voor de Heer
en maait men onverdroten
hen met geweld terneer.
Maar allen die zo sterven
en in standvastigheid
hen laat de Heer verwerven
een huis in d’ eeuwigheid.

Daar worden zij ontvangen
staan d’ engelen bij de poort
vervuld wordt hun verlangen
door Gods geschonken woord.
Zij die als martelaren
de hemel binnengaan
mogen de gunst ervaren
om rond Gods troon te staan.

Ingezonden door Justus A. van Tricht

Beoordeel dit gedicht

Er is 4 keer gestemd.

Tags

© Copyright 2007 - 2022

Merknamen en domeinnamen eigendom van Internet Ventures Ltd - website via licentie in beheer door Volo Media Ltd