Een gedicht plaatsen?
Home

DE 9 ZALIGSPREKINGEN.

De negen Zaligsprekingen!

Welzalig is de mens met arme geest,
God Zegent hen, de Hemel geeft een feest!
Ook zij die treuren spreekt Hij vrien'lijk toe,
"Zalig zijn zij, en nooit meer levensmoe!"

De zachtmoedigheid wordt wel heel hoog geprezen,
Zalig zijn zij, d'aarde wordt hun toegewezen!
Die hongeren en dorsten naar gerechtigheid,
zijn Zalig en verzadigd tot in Eeuwigheid!

De barmhartige is Zalig om zijn werken,
de Engelen God's laten dat heel goed merken!
Zalig zij, die het hart en geest in reinheid toont,
zij allen zullen God zien, dáár, waar Hij Woont!

Ook de Vredestichters worden niet vergeten,
Zalig zij; en zullen kind'ren God's gaan heten!
Zalig de vervolgden, voor hun gerechtigheid,
't Koningkrijk der Hemelen, tot in Eeuwigheid!

Als u smaad ervaart en mensen liegen in 't groot;
Verblijdt u, de profeet werd ook gesmaadt, gedood!

Zalig; Uw Loon is Eeuwig en Eenmalig, Zalig!

Beoordeel dit gedicht

Er is 2 keer gestemd.

Tags

© Copyright 2007 - 2023

Merknamen en domeinnamen eigendom van Internet Ventures Ltd - website via licentie in beheer door Volo Media Ltd