Een gedicht plaatsen?
Home

Geloven in Vrijheid

Vader hier vanavond bij elkaar is het knus en warm, en spreken wij in vrijheid over uw woord.
Maar in vele delen van de wereld is dat woord nog nooit gehoord.
Heer, er zijn zelfs vele mensen die om het belijden van uw woord om
Het leven worden gebracht.
Voor hen is leven op aarde “ Leven in de duistere nacht.”
Maar Heer, in de westerse wereld leven we vrij in het licht
Maar toch wordt er steeds voor de Satan gezwicht.
De kerken lopen leeg, de mensen leven steeds meer voor hun zelf, en niet meer voor hun naasten.
Elke dag maar weer haasten, haasten, haasten.
Soms worden we even stil gezet
En is er tijd voor gebed.
Komen wij met onze gemeente te saam
Dan is er de vrijheid om te luisteren naar uw grote naam.
Heer beseffen wij wel echt wat een voorrecht dat is.
En voor vele op deze wereld een groot gemis.
Maar u bent een en dezelfde God tot in eeuwigheid
En eens worden de vervolgden bevrijd
Het leed tot die tijd begrijpen wij niet Heer
Maar de bijbel zegt “Het wordt alleen maar meer”
Heer leer ons te verstaan
Hoe daar mee om te gaan.
Laat ons volharden in het geloof in uw hemelse heerlijkheid
En maak ons tot offeren bereidt.
Soms om mensen letterlijk te helpen op wat voor manier dan ook,
En niet om onze eigen ik te strelen
Soms alleen met geldelijke steun zodat we daarmee “Delen”
En in gedachten borrelt dan mij lied:


Wat zal de wereld mooi zijn op die dag
Als Jezus weer zal komen op de wolken
Dat al wat leeft, de natiën, de volken
Zich voor Hem zullen buigen vol ontzag

Wat zal de wereld mooi zijn op die dag
Als God zijn tent zal opslaan bij de mensen
Als volken niet gescheiden meer door grenzen
Zich zullen scharen onder Christus vlag

Wat zal de wereld mooi zijn op die dag
Als heel de schepping zal gezuiverd wezen
Als de aarde zal vernieuwd zijn en genezen
Van al ons kwaad, van heel ons wangedrag

Wat zal de wereld mooi zijn op die dag
Als God herstellen zal wat wij verknoeiden
Als rusten zullen, al de zwaar vermoeiden
Als tranen zijn verdreven door een lach

Wat zal de wereld mooi zijn op die dag
Als God zijn volk met heerlijkheid zal kronen
En in het nieuw Jeruzalem doen wonen
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag

Ingezonden door Truus de Kat

Beoordeel dit gedicht

Er is 6 keer gestemd.

Tags

© Copyright 2007 - 2021

Merknamen en domeinnamen eigendom van Internet Ventures Ltd - website via licentie in beheer door Volo Media Ltd