Een gedicht plaatsen?
Home

Gods woord klinkt op in Bethlehems velden

KERSTKLANKEN


Gods woord klinkt op in Bethlehems velden,
de hemel scheurde zich van een.
Aartsengel Gabriel deed melden,
aan herders waar hij aan verscheen.
Geboren is het Goddelijk Kind,
dat zich in Bethlehem bevindt.
Hij die de wereld vrede brengt,
en haar het Licht van boven schenkt.

Een grote eng’lenschaar zingt met verblijden,
het “Eer zij God” met vreugde uit.
Hun stem weerklinkt naar alle zijden,
de hemel is vervuld van hun geluid
Want de Messias lang verwacht,
de Vredevorst, Hij komt met macht.
Hij die het Licht der wereld is,
verdrijft de macht der duisternis.

Een heldere ster wijst naar zijn woning,
een kleine stal waarin Hij troont.
Dit is de woonplaats van de koning,
in wie God zelf Zijn liefde toont.
Hem wordt door herders eer gebracht,
gehuld in ’t stro en doeken zacht.
Zelfs wijzen uit en heel ver land,
brachten tot Hem hun offerand’.

God heeft zijn handen uit doen strekken,
In Hem die ons verlossing brengt.
Hij zal Gods kind’ren tot zich trekken,
wiens handelen het heil hen schenkt.
Een loflied zij Hem toegebracht,
die in een Kind bekleed met macht.
De mensheid van de zond’ verlost,
die Hem zijn eigen leven kost.

Ingezonden door Justus van Tricht

Beoordeel dit gedicht

Er is 2 keer gestemd.

Tags

© Copyright 2007 - 2023

Merknamen en domeinnamen eigendom van Internet Ventures Ltd - website via licentie in beheer door Volo Media Ltd