Een gedicht plaatsen?
Home

Heilig, Heilig, grote God

Grote Meester, God Almachtig,
Gij alleen Zijt Heilig, Prachtig.
U God, zijt 't Grootst in Majesteit!
's Morgens zij U mijn dank gewijdt.

Zie ik Uw Macht, die 'k bewonder,
als Gij Spreekt met Groot Gedonder!
Met bliksemstralen wolken klieft,
Uw kind'ren spaart, zij zijn geliefd.

Dan zien wij opnieuw Uw Luister,
met Uw kind spreekt 'G in gefluister.
Dank U wel voor dit gebeuren,
U opent steeds nieuwe deuren.

Heilig, Heilig, Grote God,
bij U is het 't grootst genot!

Beoordeel dit gedicht

Er is nog niet gestemd.

Tags

© Copyright 2007 - 2022

Merknamen en domeinnamen eigendom van Internet Ventures Ltd - website via licentie in beheer door Volo Media Ltd