Een gedicht plaatsen?
Home

't Lied van Mozes na de doortocht !

'k Wil u zingen Heer, zo hoog verheven,
paard en ruiter in de zee gedreven.

De Here is mijn sterkte, kracht en Psalm,
wees niet bevreesd Ik strijd voor U, blijf kalm.

Hij is mij tot heil geweest, in angsten,
buiten Hem, geraakte ik ten bangsten.

Hij is mijn God, 'k verheerlijk Hem zeer hoog,
de God mijn vaders, Hem prijs 'k hemelhoog.

God is mijn krijgsheld, Here is Zijn Naam.
vernietigt Farao, met zijn gehele faam.

De keur van wagenhelden in de zee,
´t overspoelde hen en nam alles mee.

Zij verzonken in de diepte als ´n steen,
men vocht, niemand ontkwam, er was er geen!

Uw Rechterhand, Heer, heerlijk door Uw kracht,
verplettert hen, die om Uw Liefde lacht.

Uw Majesteit verbrak hun tegenstand,
Gij liet Uw toorngloed los, stoppels op ´t land.

De waat´ren wild, door de adem van Uw neus,
zij stonden weerzijds als muren furieus!

Het water stolde in het hart der zee,
Mozes riep:"Kom nu allen met mij mee."

De vijand zei:"vervolg, haal in, d' buit is ons,"
God liet de muren vallen 't was een plons.

Hij blies krachtig met Zijn Adem in zee,
zij zonken als lood, allen naar beneé.

Wie is toch als Gij, God aller goden,
elk kind van God komt tot U gevloden.

Vreselijk én roemrijk zijn Uw daden,
mooi, Groots en vol raadselen Uw paden.

Gij strekte Uw Rechterhand met krachten,
de aarde die verzwolgde hen die lachten!

Gij leidde Uw volk, door Uw hand verlost,
en het heeft hen, geen druppel bloed gekost!

Gij leidde Uw volk tot in Uw Woning,
Door allen geéérd als Grote koning!

Toen volk'ren 't hoorden begon het beven,
filistijnen en consorten sneven.

Edom, Moab en Kanaän, schrikken,
God die zegt:"Jullie zijn dwazerikken."

Laat Mijn volk nu door deez' streken trekken,
niets zal u deren of zelfs bedekken.

Uw machtig arm zouden hen verstenen,
't volk trok door zee zonder 'n stoot aan tenen.

Gij brengt hen thuis op de berg van 't erfdeel,
Uw woning betreden zij in haar g' heel.

Het Heiligdom door Uwe Hand gesticht,
Waar Gij regeert voor Eeuwig in het Licht.

Gedichtenstad.nl bedankt Jiooda ook voor dit gedicht!

Beoordeel dit gedicht

Er is 2 keer gestemd.

Tags

© Copyright 2007 - 2024

Merknamen en domeinnamen eigendom van Internet Ventures Ltd - website via licentie in beheer door Volo Media Ltd