Een gedicht plaatsen?
Home

4 en 5 mei

Het is juist in déze dagen dat ik me begin
af te vragen waaraan zoveel vrijheid verdiend?
Ik ben dan ná de oorlog geboren, er dus nooit
om gegriend...
Kennis ging niet verloren uit de oorlogstijd.
Ik hoorde de verhalen en kreeg ervan geen spijt.
Ik ken wat ins- en outs van familie dan. Ik hoorde
het aan, trok conclusies naar ik kán.

Nú besef ik vooral de vrijheid te kunnen gaan en
staan waar ik wil. Soms wat spanningen in ons
land. maar grootscheeps gaat men niet van bil.
Ik kan er vredig een ijsje eten, Koningsdag vieren,
niet te vergeten.

Ook déze dagen met de medelanders in goede
harmonie. Zó moet het toch kunnen, zoals ík het
dan zie...
De herdenking doe ik thuis bij de t.v. Ik denk aan
familieleden en wie verder onder oorlog leê.

Een stil gebed richt ik er tot God die hóórt:
dat dit alles nú raakt nooit meer verstoord!

Ingezonden door Dakoyria

Beoordeel dit gedicht

Er is 7 keer gestemd.

Tags

© Copyright 2007 - 2022

Merknamen en domeinnamen eigendom van Internet Ventures Ltd - website via licentie in beheer door Volo Media Ltd